Flytta kontoret till fjället

Få arbetsro och energi. Flytta ert kontor till oss under hösten då stillheten och lugnt breder ut sig över Åre. Ni får den bästa kombinationen av stärkande fjälluft, fokus och motivation till att leverera när allt ska hinnas med under hösten.

FÖR OFFERT AV "FLYTTA KONTORET TILL FJÄLLET"

Ring +46(0)647-145 03 / konferens@fjallgarden.se